من سلام میگم به همه ی همکلاسیای عزیز و همینطور تمامی بازدید کننده های محترم.امیدوارم که حال دلتون خوب باشه

خب دوستان عزیز این پست مربوط میشه به قدرت اسیدی و ساختار مولکولی که سعی کردم توضیحات بیشتری قرار بدم از آنچه که استاد سر کلاس ارائه داد

فقط دوستان توجه داشته باشن که کلماتی رو که با رنگ آبی مشخص کردم دارای توضیحات بیشتری هستن و با کلیک کردن روی اون کلمات به صفحه توضیحات منتقل میشین.چیزی دیگه ای ندارم بگم و فقط امیدوارم که بدردتون بخوره.همین


لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

قدرت اسیدی و ساختار مولکولی

به منظور بررسی رابطه بین ساختار مولکولی و قدرت اسیدی ، اسیدها را به دو نوع تقسیم می کنیم: هیدریدهای کووالانسی و اکسی اسیدها.

هیدریدها

برخی از ترکیبات کووالانسی دوتایی هیدروژن دار (مانند HCl , H2) اسیدی هستند. دو عامل بر قدرت اسیدی هیدریدیک عنصر موثر است: الکترونگاتیوی عنصر و اندازه اتمی عنصر. قدرت اسیدی هیدریدهای عناصر یک تناوب ، از چپ به راست و همسو با الکترونگاتیوی عناصر ، افزایش می یابد. یک عنصر الکترونگاتیو ، الکترونهای بیشتری از هیدروژن می گیرد و خروج آن به صورت یک پروتون را سرعت می بخشد.

قدرت اسیدی هیدریدهای عناصر یک گروه، با افزایش اندازه اتم مرکزی افزایش می یابد. در تناوب دوم: NH3>H2O>HF در گروه VI به اینصورت است:

H2Te > H2Se > H2S > H2O


به عبارت دیگر:

ترکیبی با فرمول HXO را در نظر بگیرید. هر گاه عنصر X بسیار الکترونگاتیو باشد، جاذبه زیادی بر الکترونهایی که با اکسیژن به اشتراک گذاشته است، دارد. چنانچه این الکترونها به سوی اتم X کشیده شوند، اتم اکسیژن به نوبه خود الکترونهای مشترک با هیدروژن را به شدت به سوی خود می کشد. در این شرایط یون هیدروژن و به عبارتی پروتون به آسانی آزاد می شود. در این مورد HXO نقش اسید را ایفا می کند. برای مثال، هیپو کلرو اسید HOCl را در نظر بگیرید. ترکیب دو عنصر کلر و اکسیژن که هر دو الکترونگاتیوی بالایی دارند، نسبت به اکسیژن تنها، جاذبه بیشتری نسبت به الکترونهای به اشتراک گذاشته شده با هیدروژن ایجاد می کنند. در این شرایط هیدروژن به آسانی الکترون از دست می دهد.

H rarr; O - Cl

اگر عنصر X الکترونگاتیوی نسبتاً پایینی داشته باشد، اکسیژن در صدد خواهد بود که جفت الکترون مشترک را از X به سوی خود بکشد. در این شرایط هیدروژن متصل به اکسیژن باقی خواهد ماند. چون در این حالت، تشکیل یون هیدروکسید OH-، محتمل است، در نتیجه HOX نقش باز را ایفا می کند. برای مثال، در لیتیم هیدروکسید، اکسیژن به علت برخورداری از الکترونگاتیوی بالا، الکترون بیرونی لیتیم را که الکترونگاتیوی نسبتاً پایینی دارد، می گیرد. بنابر این، اکسیژن نیروی جاذبه کمتری نسبت به الکترونهای مشترک خود با هیدروژن اعمال می کند. در نتیجه یونهای لیتیم و هیدروکسید در آب تفکیک می شوند و یک باز به وجود می آورند.

Li rarr; O - H

می دانیم که نافها الکترونگاتیوی بالا و فها الکترونگاتیوی پایینی دارند. بنابر این می توان گفت که نافها تمایل به تشکیل اسید و فها تمایل به تشکیل باز دارند.

برخی مواد می توانند هم در نقش یک اسید و هم در نقش یک باز واکنش دهند. هر گاه یکی از این مواد در نقش یک پروتون دهنده باشند، در آن صورت به عنوان باز واکنش خواهند داد. و در حضور یک ماده پذیرای پروتون مانند اسید عمل می کنند. چنین ماده ای را ماده آمفوتری گویند. آب متداول ترین ماده آمفوتری است.

HCl + H2O rarr; H3O+ + Cl-

باز دهنده پروتون

NH3 + H2O rarr; NH4+ + OH-

اسید پذیرنده پروتون

اکسی اسیدها

در این ترکیبات ، هیدروژن اسیدی به یک اتم O متصل است و تغییر در اندازه این اتم بسیار ناچیز است. بنابراین عامل کلیدی در قدرت اسیدی این اکسی اسیدها، به الکترونگاتیوی اتم Z مربوط می شود: H-O-Z .

اگر Z یک اتم غیرف با الکترونگاتیوی بالا باشد، سهمی در کاهش چگالی الکترونی پیرامون اتم O (علی رغم الکترونگاتیوی شدید اکسیژن) را دارد. این پدیده باعث می شود که اتم اکسیژن، با کشیدن چگالی الکترونی پیوند H-O از اتم H ، تفکیک آن را سرعت ببخشد و ترکیب را اسیدی بکند. هیپوکلرواسید ، HOCl ، اسیدی از این نوع است.

هرچه الکترونگاتیوی Z بیشتر باشد، الکترونهای پیوند H-O به میزان بیشتری از اتم H دور می شوند و حذف پروتون آسان تر است: HOCl > HOBr > HOI . در اکسی اسیدهایی که اتمهای اکسیژن بیشتری به Z متصل باشند، قدرت اسیدی با افزایش n ، زیاد می شود.

مهمترین اسیدهای قوی

مولکولهای این اسیدها و در محلولهای آبی رقیق کاملا یونیزه است. اسیدهای قوی متعارف عبارتند از: اسید کلریدریک ، یدیدریک ، نیتریک ، سولفوریک ، پرکلریک است.

مهمترین اسیدهای ضعیف

یونیزاسیون این اسیدها در آب کامل نمی باشد و هرگز به 100% نمی رسد. مثال متعارف آنها ، اسید استیک ، اسید کربنیک ، اسیدفلوریدریک ، اسید نیترو و تا حدودی اسید فسفریک است

نظریه لوئیس در مورد اسید و باز(برای توضیحات بیشتر لطفا روی نظریه لوئیس کلیک کنید)

آخرین جستجو ها

فرهنگ دنیای از خوشمزه ها مطالب اینترنتی teatrdoost mickbudeli retnilingvi egeffodda تابلونویسی زهانی یک انسان، یک حیوان بهترین وبلاگ درباره ی عکاسی